St. Sebastianuskerk

Rond 870 werd het patronaatsrechtsrecht van de parochiekerk van de heerlijkheid Herpen aan de benedictijnerabdij Lauresheim in het Duitse Lorsch gegeven.

De kerk bestaat uit een 14e eeuwse toren, een gotisch koor uit het einde van de 15e eeuw, en een neogotisch schip, in 1907 gebouwd door C.Franssen ter vervanging van een veel lager schip. Het gewelf van het koor toont een rijke, zwaar opgehaalde, beschildering met heiligen-figuren, passie-emblemen en rankornament, schenking van Philips van Cleve Ravenstein (overleden 1521), wiens wapen in een der gewelfschelpen prijkt.

De kerk van Herpen is een van de best bewaarde gotische kerken in Brabant Deze kerk heeft St.Sebastianus als eerste patroon of beschermheilige en Hubertus als tweede patroon. Rond 1450 moet de grote toren, die drie geledingen heeft, geplaatst zijn geweest. De kapellen aan de zuidzijde van de kerk dateren uit de 16e en 18e eeuw.

In…

Rond 870 werd het patronaatsrechtsrecht van de parochiekerk van de heerlijkheid Herpen aan de benedictijnerabdij Lauresheim in het Duitse Lorsch gegeven.

De kerk bestaat uit een 14e eeuwse toren, een gotisch koor uit het einde van de 15e eeuw, en een neogotisch schip, in 1907 gebouwd door C.Franssen ter vervanging van een veel lager schip. Het gewelf van het koor toont een rijke, zwaar opgehaalde, beschildering met heiligen-figuren, passie-emblemen en rankornament, schenking van Philips van Cleve Ravenstein (overleden 1521), wiens wapen in een der gewelfschelpen prijkt.

De kerk van Herpen is een van de best bewaarde gotische kerken in Brabant Deze kerk heeft St.Sebastianus als eerste patroon of beschermheilige en Hubertus als tweede patroon. Rond 1450 moet de grote toren, die drie geledingen heeft, geplaatst zijn geweest. De kapellen aan de zuidzijde van de kerk dateren uit de 16e en 18e eeuw.

In 1907 werd het middenschip van de kerk verbouwd tot een neogotisch driebeukig schip en op dezelfde hoogte gebracht als het koor uit ca. 1450. Uit 1907 stammen ook de sacristie aan de zuidzijde van de kerk, de Mariakapel en de doopkapel aan weerszijden van de toren evenals de bidkapel aan de noordzijde van de kerk.

Locatie