stimuleringskader

De organisatie achter De Maashorst maakt bijzondere projecten mogelijk in Natuurgebied De Maashorst. Het hoofddoel is het stimuleren van initiatieven in De Maashorst door derden, die daarmee de positionering van De Maashorst als hét oergebied in Brabant te versterken.

Stichting Maashorst in Uitvoering (StMiU) werkt samen met partners aan startups, evenementen, activiteiten, routes, arrangementen, recreatieve producten en de promotie ervan om de oer-identiteit en de kernwaarden van de Maashorst te versterken. Het stimuleringskader gaat uit van co-creatie en geeft initiatiefnemers graag een financieel steuntje in de rug.

We richten daarbij op de verbinding met en tussen mensen, ondernemers en bedrijven uit de regio en daarmee op een sterker collectief en ambassadeurschap en daar mee een krachtigere doelgerichtere promotie van het Maashorst product.

Een bijdrage van StMiU kan worden aangevraagd voor initiatieven die in positieve zin de positionering van oergebied De Maashorst ondersteunen.

Voorwaarden:

 • Een initiatief kan zowel particulier als zakelijk ingediend worden voor bijdrage (ondersteuning in uren/ promotie/ geld);
 • Overheden kunnen geen aanvraag indienen; 
 • Een initiatief krijgt geen bijdrage (ondersteuning in uren/ promotie/ geld) als het direct betrekking heeft op reguliere (bedrijfsmatige) activiteiten (van ondernemingen, instellingen, verenigingen of stichtingen).

Een initiatief

 • Draagt bij aan de Unique Selling Points van De Maashorst: Wilde grazers, Oerschatten, Natuurparels.
 • Is onderscheidend van en geen concurrentie van reeds bestaand aanbod.
 • Versterkt de identiteit en vertelt daarmee het verhaal van het oergebied in programma, presentatie (beeldmerk) en communicatie.
 • Versterkt op duurzame wijze de (maatschappelijke/ recreatieve) waarden van De Maashorst met de focus op verbinding naar buiten. Dat betekent focus op (beleven van) rust, natuur en ruimte in de natuurkern en voorkeur voor nieuwe en verbredende initiatieven in recreatieve en agrarische schil of verder.
 • Onderschrijft duurzaam toeristisch en recreatief gebruik van de natuur. Het biedt bewustwording en bescherming van milieu-, natuur- en landschapswaarden op een zodanige manier dat ook toekomstige generaties kunnen blijven genieten van het oergebied.
 • Leidt in onderlinge samenhang met een ander project of initiatief tot vaker, langer bezoek aan meerdere aaneengesloten activiteiten.
 • Draagt bij aan een gevarieerd aanbod en clustering van activiteiten die elkaar versterken.
 • Versterkt een overall spreiding van landmarks/ points of interest die voor iedereen toegankelijk zijn.
 • Stimuleert samenwerken en dient tot voorbeeld voor anderen om samen te werken aan de gezamenlijke promotie van De Maashorst.