partners

De belangen van het prachtige oergebied behartigt de organisatie achter De Maashorst niet alleen. Hiervoor werken zij samen met verschillende partners. Door samen te werken kunnen kansen die zich voordoen beter worden benut. Zo kunnen door deze samenwerkingen de grootse plannen voor De Maashorst eerder uitgevoerd worden. 

 • Het Waterschap

  Nederland is gevormd door water en menskracht. Door goed waterbeheer houden wij onze voeten droog en hebben wij schoon en voldoende water. De waterschappen spelen een belangrijke rol bij het waterbeheer in Nederland.

  Het Waterschap
 • Provincie Noord Brabant

  De provincie werkt samen met verschillende partijen aan de maatschappelijke opgaven van Brabant. Om te zorgen dat Brabant ook in de toekomst een provincie blijft waar het goed wonen, werken en recreëren is.

  Provincie Noord Brabant
 • Staatsbosbeheer

  Staatsbosbeheer beheert het groene erfgoed van Nederland. Natuur die ze beschermen, die je kunt beleven en die ze samen met en voor anderen duurzaam benutten.

  Staatsbosbeheer
 • Free Nature

  FREE Nature concentreert zich op het herstel en de ontwikkeling van spontane natuur. De kern van het werk is het begrazen van natuurgebieden.

  Free Nature

 

 

Stichting Taurus

Stichting Taurus is dé expert als het gaat om natuurbegrazing met runderen.
Het kuddebeheer is een samenspel tussen mens en dier met een hoofdrol voor de Tauros. Dit rund ontwikkelt zich steeds meer als een waardige vervanger van het uitgestorven oerrund. Taurus geeft hem zijn sleutelrol terug; het vergroten van de biodiversiteit in de Europese natuur.

Bekijk meer

door samen te werken bereik je meer

Maashorst in Uitvoering verbonden met Rewilding Europe

Rewilding Europe wil van Europa een ‘wilder’ gebied maken. Daarmee staat het initiatief voor het terugbrengen van natuurlijke diversiteit en verkent het nieuwe manieren waarop mensen een eerlijk inkomen uit te de natuur kunnen verdienen. Stichting Maashorst in Uitvoering voelt zich nauw verwant met de missie en doelstellingen van Rewilding Europe. 

Medio 2021 werd daarom een verbintenisverklaring getekend door Stichting Maashorst in Uitvoering en het Europees Rewilding Network (ERN). Met de aansluiting bij het Rewilding Europe Network is het mogelijk om actief kennis en ervaring uit te wisselen.

Lees meer over Rewilding Europe