beheer grote grazers in natuurgebied de maashorst

De afgelopen weken zijn de jaarlijkse vangacties in natuurgebied De Maashorst weer succesvol uitgevoerd. Met deze actie hebben de kuddebeheerders de graasdruk teruggebracht, tauroskalveren van een oormerk voorzien, de dieren indien nodig gechipt en DNA-monsters afgenomen. Ongeveer 40 grote grazers zijn uit het centrale begrazingsgebied gehaald. In het wisentengebied zijn drie exmoorpony’s bijgeplaatst. Vijf wisenten zijn verhuisd naar natuurgebieden elders in Nederland.

Wisentengebied

Natuurgebied De Maashorst biedt ruimte aan een aantal wisenten in een afgesloten gebied. Binnen dit gebied lopen ook een kudde exmoorpony’s en een kudde taurossen. Dit wisentengebied is nu drie exmoorpony’s rijker. De jonge tauroskalveren zijn van oormerken voorzien en de wisentenkalveren en exmoorveulens zijn gechipt. Van alle jonge dieren is eveneens DNA afgenomen, om zo ook de genetische kudde-administratie te kunnen bijwerken.

Om de genetische variatie in de kudde te bewaken, zijn vijf wisenten verhuisd naar andere natuurgebieden en zijn er van het voorjaar twee Veluwse wisentenstieren ingevoerd. De dominante Maashorst-stier is verhuisd naar de Veluwe. Enkele jonge koeien (en een stier van de Veluwe) mogen vanuit De Maashorst de wisentenkudde op de Slikken van de Heen gaan versterken. Twee stieren waar geen nieuwe plek voor is gevonden, zijn helaas geëuthanaseerd door de dierenarts. In het wisentengebied lopen nu nog vijf taurossen, zeven exmoorpony’s en negen wisenten ouder dan één jaar, plus hun jonge nakomelingen.

Graasdruk

Bij natuurlijke begrazing, zoals in De Maashorst met de drie grote grazers (exmoorpony’s, taurossen en wisenten), lopen grazers jaarrond buiten. Het aantal dieren is afgestemd op wat de natuur te bieden heeft. Door het ontbreken van natuurlijke vijanden haalt de beheerder jaarlijks een deel van de dieren uit het gebied, zodat de aantallen in evenwicht zijn met het voedselaanbod. Bij het beheer van kuddes grote grazers wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de sociale structuur. Zo worden bij voorkeur gehele groepen verplaatst en wanneer dieren weggehaald moeten worden gebeurt dit bij voorkeur op het moment dat ze van nature hun geboorte kudde zouden verlaten.

Meer informatie over Stichting Taurus

Centrale begrazing

Voor het eerst sinds de start van de begrazing in De Maashorst, is er een klein aantal oudere merries en koeien uit het gebied gehaald. De kuddebeheerders zijn daarin doorgaans zeer terughoudend: het is immers belangrijk om de sociale structuren en de door de dieren opgedane terreinkennis zo veel mogelijk te behouden. Dit keer is er echter bewust ruimte gemaakt voor de nieuwe generatie. Tegelijkertijd wordt de groei van de kudde enigszins beperkt.

Uit het begrazingsgebied zijn in totaal veertig dieren weggehaald, waarvan twintig taurossen en twintig exmoorpony’s. Dit betreft niet alleen oudere dieren, maar ook dieren uit andere leeftijdscategorieën. Deze dieren worden zoveel mogelijk herplaatst in andere Nederlandse natuurgebieden. Na de vangactie lopen er nog zo’n 80 volwassen exmoorpony’s en taurossen (en hun jonge nakomelingen) in het centrale gebied.

Meer informatie over FREE nature