beleef de grote grazers aan het werk in de maashorst

Wie het natuurgebied De Maashorst, het OERgebied in Brabant, bezoekt, valt het direct op dat het gebied aan de kant van Weversweg een stuk groter is geworden. Zo'n 30 hectare is door Staatsbosbeheer aangekocht met behulp van het Groen Ontwikkelfonds Brabant, Waterschap Aa en Maas, voormalig gemeente Landerd en Stichting Ark. Deze 30 ha. is afgelopen maart toegevoegd aan het bestaande natuurgebied. Een positieve ontwikkeling voor natuur én mens.

Wandelen

Met de uitbreiding van het natuurgebied De Maashorst is ook het wandelgebied vergroot. Door het nieuwe gebied is een onverhard wandelpad aangelegd met een uitkijkheuvel. Hiermee is vanaf de Weversweg een nieuwe recreatieve wandelverbinding met het bestaande wandelnetwerk gerealiseerd. Bezoekers kunnen zo optimaal en van dichtbij dit OERgebied ontdekken en de Taurossen, Wisenten en Exmoorpony's aan het werk zien.

Grote grazers helpen mee met natuurontwikkeling

De aanwezigheid van de grote grazers in De Maashorst is belangrijk. Doordat ze kieskeurig grazen, zorgen zij voor een gevarieerde flora en fauna. Ze eten het liefst grassen, blaadjes en twijgen, waardoor de graslanden kruiden- en bloemrijker worden. Door hun graasgedrag voorkomen ze dat het gebied dichtgroeit met bos en neemt de biodiversiteit in het gebied toe. Verschillende planten, insecten, zoogdieren en vogels vinden zo in het OERgebied een geschikte plek om te leven. Op deze manier hoeft de mens minder in de natuur in te grijpen.

Zeldzame vogelsoorten

Ook in het pas toegevoegde stuk natuur wordt de aanwezigheid van verschillende planten en dieren gestimuleerd. Omdat dit gebied tot voor kort als landbouwgrond werd gebruikt en er vooral gras op groeide, kwamen er maar weinig verschillende planten en dieren voor. In het gebied is daarom een nieuw bos aangeplant en er zijn kruidenrijke akkers aangelegd. De nieuwe natuur krijgt, met hulp van de grote grazers, alle ruimte om te groeien en te bloeien. Al 25 vogelsoorten zijn in het nieuwste stukje Maashorst gezien, waaronder de zeldzame veldleeuwerik en de blauwe kiekendief. Ook zijn er vele sporen van reeën, dassen en vossen te vinden. Een beperkt gedeelte in het nieuwe gebied wordt voor de duur van 2 jaar tijdelijk met hoge hekwerken omheind, zodat de jonge boompjes de kans krijgen om te groeien en niet meteen worden opgegeten door de reeën in het gebied.

De Maashorst is het grootste aaneengesloten natuurgebied van Brabant. Kom gerust zelf eens kijken en wie weet spot jij één van de bijzondere dieren in het OERgebied!