interactieve informatiebijeenkomst veiligheidsmaatregelen begrazingsgebied

Op donderdagavond 15 juli namen ruim 40 belangstellenden deel aan een interactieve ‘online’ informatiebijeenkomst van Team de Maashorst waarin enkele voorstellen werden gepresenteerd over voorgenomen veiligheidsmaatregelen in het begrazingsgebied van De Maashorst. Onder de deelnemers diverse vertegenwoordigers van (belangen)organisaties binnen het gebied. Tijdens de bijeenkomst werden enkele uitvoeringsvarianten gepresenteerd waarop de deelnemers konden regeren middels een ‘chat’ functie en tevens in de gelegenheid werden gesteld om hun visie, mening of standpunt mondeling kenbaar te maken.