jeroen de bree nieuwe voorzitter adviesraad maashorst

Peter Noy | Sinds afgelopen week heeft de Adviesraad Sociaal Domein Maashorst (ASD) een nieuwe voorzitter. Jeroen de Bree (64) heeft zich bereid gevonden om sturing te geven aan de adviesraad. De Bree heeft een universitaire opleiding sociale wetenschappen gevolgd en heeft zijn sporen verdiend in het personeelswerk. Tot voor enkele jaren was hij directeur Personeel & Organisatie bij de Sligro Food Group in Veghel. Hij is erg betrokken bij alles wat met het sociale domein te maken heeft.

“Vanwege mijn werk bij Sligro in Veghel ben ik vijfentwintig jaar geleden met mijn vrouw Marijke en twee dochters van Utrecht naar Uden verhuisd. Via een kennis ben ik in contact gekomen met Abel Slippens, de directeur van Sligro. Ik was gefascineerd door wat het bedrijf allemaal wilde gaan doen en ben vervolgens aan de slag gegaan”, aldus De Bree. “Het aanbrengen van structuur in een bedrijf of organisatie en het richting geven aan mensen, dat is prachtig om te doen”, glundert De Bree. Doordat zijn drukke baan hem volledig in beslag nam, kon de voormalig Utrechtenaar weinig tot geen tijd besteden aan zijn sociale omgeving in Uden. Nu hij gepensioneerd is en meer vrije tijd heeft is er ook meer ruimte om aan het maatschappelijke leven deel te nemen. “Ik heb mijzelf altijd betrokken gevoeld bij de samenleving. Bij mijn ex-werkgever was en is aandacht voor bijvoorbeeld inclusieve arbeid en samenwerking met de sociale werkvoorziening. Het opkomen voor mensen in een kwetsbare positie gaat mij na aan het hart. Binnen de adviesraad sociaal domein zijn dit onder andere de terreinen waarvoor ik, samen met alle betrokkenen, graag mijn kennis en ervaring wil inzetten. Eigenlijk alles wat de samenleving de moeite waard maakt zoals wonen, werken, leven, zorg en toegankelijkheid. Ik neem daar graag de verantwoordelijkheid voor.”

Nieuwe adviesraad

De ASD Maashorst is onafhankelijk en is ontstaan uit een fusie van de adviesraden uit Uden en Landerd. De raad bestaat uit vrijwilligers en adviseert, informeert en ondersteunt de gemeente Maashorst gevraagd en ongevraagd over beleidsonderwerpen binnen het sociaal domein. De komende periode wil voorzitter De Bree gebruiken om de integratie en samenvoeging van de adviesraden vorm en inhoud te geven. “Ik wil graag aan een nieuwe adviesraad werken om daar vervolgens gezamenlijk de schouders onder te kunnen zetten. Dat vind ik een mooie uitdaging”, voegt De Bree daar lachend aan toe. Op de vraag of de voorzittersfunctie na de pioniersfase hem zal blijven triggeren, antwoordt De Bree dat hij daar niet zo bang voor is. “Ik ben niet een ‘op de winkel passer’, daar ben ik niet zo goed in en vind dat minder leuk. Maar ik ben wel iemand die wat reuring maakt en zorgt dat er wat te doen valt.”

Kloof tussen bestuurders en burgers

De Bree ziet voor zich dat de adviesraad meer bekendheid en betekenis gaat krijgen, een instantie waar men niet omheen kan, zowel bij bestuurders, uitvoerders als ook de inwoners van de gemeente Maashorst. Sinds de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 zijn alle gemeentes in Nederland verantwoordelijk voor de uitvoering van diverse sociale voorzieningen. Hij realiseert zich dat het er sindsdien voor de inwoners niet gemakkelijker op geworden is. “Ik maak mij wel zorgen als ik uit de krant moet lezen dat er een steeds grotere kloof ontstaat tussen bestuurders en burgers. Daarom ook heeft de ASD een luisterend oor voor de inwoners. Met ons werk proberen we die groep een stem te geven richting de beleidsbepalers of gemeente. Het meeste geld wat we als samenleving verdienen gaat op aan algemene middelen, daar moeten we met zijn allen zorgvuldig mee omgaan. Onze rol daarin is onafhankelijk waarbij we niet op de stoel van een ambtenaar of bestuurder gaan zitten”, zegt De Bree stellig. Hij is niet de allesweter of allesbepaler binnen de adviesraad, maar vertrouwt op de aanwezige kennis en expertise binnen de themawerkgroepen. “Ik vind het belangrijk om te kunnen faciliteren en ervoor te zorgen dat de mensen hun werk goed kunnen doen en gehoord worden. Ook het in een vroegtijdig stadium anticiperen op relevante onderwerpen, voorkomt een hoop problemen achteraf.”

De kersverse bestuurder ziet zichzelf als een ‘import Udenaar’ en kan dus onbevooroordeeld aan zijn klus als voorzitter beginnen. “Ik voel geen strijd of concurrentie tussen een stad of dorp en wil mijzelf graag inzetten voor álle inwoners van de gemeente Maashorst.” Voor meer informatie over de adviesraad of aanmelden als vrijwilliger, stuur een mailbericht naar info@asd-maashorst.nl.