nieuwe regie voor natuurgebied de maashorst, het oergebied in brabant

MAASHORST- Natuurgebied De Maashorst, het grootste aaneengesloten natuurgebied van Brabant, omsloten door de gemeenten Maashorst, Oss en Bernheze, heeft een nieuwe heldere en eenvoudige besturing en een slagvaardige uitvoeringsorganisatie. Binnen de ambtelijke organisatie van de nieuwe gemeente Maashorst heeft het cluster De Maashorst, ressorterend onder het nieuwe Team Groene Leefomgeving, de taak overgenomen van Stichting Maashorst in Uitvoering. Deze beëindigde per 1 januari jl. haar werkzaamheden. Doelstelling is om samen met de Maashorst partners als één team zorg te dragen voor continuïteit in het beheer en de verdere ontwikkeling van het unieke OERgebied in Brabant.

Door deze wijziging is er nu één opererend bestuur voor natuurgebied de Maashorst dat de regie heeft in natuurgebied De Maashorst, met een eenvoudige en voor iedereen begrijpelijke structuur. Dus een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie als hét aanspreekpunt voor alles wat er in De Maashorst speelt en die daadkrachtig en met gezag de gezamenlijke taken kan uitvoeren. Met de overige partners binnen De Maashorst; de gemeenten Oss en Bernheze, alsmede Staatsbosbeheer en Waterschap Aa en Maas zijn dienstverlenings-overeenkomsten (DVO’s) gesloten om de taken binnen De Maashorst adequaat uit te voeren. Inmiddels is gestart met de actualisatie van het Inrichtings- en beheerplan (IBeP) Maashorst conform het vastgestelde jaarplan 2022 voor natuurgebied De Maashorst. Tevens kijkt men nog verder vooruit middels een meerjarenplan en de aanpassing van een beheer en ontwikkelperspectief.

Maashorst community
Natuurgebied De Maashorst heeft een enthousiaste community van inwoners, gebruikers, organisaties en ondernemers, die meedenkt, meepraat en vooral meedoet in het beheer, de verdere ontwikkeling en promotie van De Maashorst als OER-gebied van Brabant. De nieuwe organisatie wil die contacten verdere  verstreken en streeft naar een effectieve en efficiënte inzet van mensen en middelen voor de uitvoering van deze opdracht. Voor informatie over natuurgebied De Maashorst kan men nog terecht op website www.bezoekdemaashorst.nl. Verder kan men een e-mail bericht sturen naar maashorst@gemeentemaashorst.nl en kan men telefonisch vragen stellen via telefoonnummer: 0413 – 281088.