nieuws archief

De Maashorst community zit niet stil. In het nieuwsarchief vind je de oudere nieuwsberichten. Wil je nog iets teruglezen over een opening of nieuwe samenwerking? Je vindt het hier terug. Lees snel verder en ontdek wat er gebeurd is in het Oergebied.

Informatiebijeenkomst veiligheidsmaatregelen

Op donderdagavond 15 juli was er een interactieve ‘online’ informatiebijeenkomst van Team de Maashorst waarin enkele voorstellen werden gepresenteerd over voorgenomen veiligheidsmaatregelen in het begrazingsgebied van De Maashorst. Onder de deelnemers diverse vertegenwoordigers van (belangen)organisaties binnen het gebied. 

Lees hier meer

Grazers zijn meer dan maaimachines

In De Maashorst streven we naar een half open dynamisch en afwisselend landschap. Deze afwisseling wordt bereikt door het inzetten van verschillende typen grote grazers. Om te onderzoeken wat de, mogelijk individuele, invloeden zijn van deze grazers in relatie tot houtige gewassen hebben studenten Bas Coops en Carlijn Meijer van Van Hall Larenstein onderzoek gedaan.

Lees hier meer

Verbinding met Rewilding Europe

Op woensdag 30 juni werd in De Maashorst een verbintenisverklaring getekend door Stichting Maashorst in Uitvoering, aldaar vertegenwoordigd door Bart van Dijk, Maashorst manager, met het Europees Rewilding Network (ERN), vertegenwoordigd door Raquel Filgueiras, Hoofd Rewilding van Rewilding Europe. 

Lees hier meer

Natuurcentrum de Maashorst hervat wisentenexcursies

Met ingang van zondag 4 juli zijn er weer wisentenexcursies mogelijk op iedere eerste zondag van de maand. Onder deskundige begeleiding van twee Maashorstrangers is het mogelijk het voor publiek afgesloten deel van De Maashorst te bezoeken. 

Lees meer

De Maashorst in, pak de fiets!

Met het mooie zomerweer trekken mensen weer massaal de natuur in. Boswachters zien in de Maashorst steeds meer brommers en snorfietsen op de fietspaden. Dat is niet de bedoeling, want het is een stiltegebied.

Lees meer

Nederlandse wisenten losgelaten in Denemarken

Een groep van zeven Europese bizons is met succes vrijgelaten in Lille Vildmose, een groot natuurgebied in Denemarken. Samen met negen dieren uit twee Deense reservaten vormen ze een nieuwe kudde. Na een gezondheidscontrole door een ervaren dierenarts zijn de dieren naar Denemarken getransporteerd, waar ze nu vrij rondlopen in een groot natuurgebied.

Lees meer

Online informatiebijeenkomst veiligheidsmaatregelen 

Op 15 juli vindt een online informatiebijeenkomst plaats met als onderwerp: ‘Veiligheidsmaatregelen begrazingsgebied De Maashorst’. Tijdens de informatieavond licht Team de Maashorst een tweetal veiligheidsmaatregelen toe die ze voornemens zijn te nemen naar aanleiding van de ‘Evaluatie Grote Grazers’ door Arcadis 20 oktober 2020. 

Lees meer