ontwikkel -en beheerperspectief voor het oergebied in brabant

HEESCH- De activiteiten van Stichting Maashorst in Uitvoering eindigden na bijna 10 jaar op 1 januari jl. In de achterliggende jaren gaf de stichting, voor het gehele gebied, concreet handen en voeten aan de uitvoering van vele integrale inrichting- en beheeropgaven. De opgaven kwamen voort uit een programma Landschappen van Allure en later uit meerjarenplannen en jaarplannen. Vanuit haar sterke betrokkenheid bij en zorg over het gebied heeft Stichting Maashorst in Uitvoering een ontwikkel- en beheerperspectief aan het Natuurgebied nagelaten aan eenieder die zich betrokken voelt bij De Maashorst, het OERgebied in Brabant. Het biedt een doorkijk naar het jaar 2034. Het uitgebreide visiedocument is onderaan dit artikel te bekijken.

Met dit ontwikkel- en beheerperspectief 2034 wil de Stichting een aanzet geven voor een volgende stap op weg naar het toekomstperspectief voor 2050 zoals dit is geschetst in het ‘Natuurplan De Maashorst 2050’. Het natuurplan schetst een 3.500 ha groot aaneengesloten en verbonden natuurgebied bestaande uit één robuust en samenhangend landschap met bos, heide, grazige vegetaties, vennen en stromende beekjes die als geheel waardevolle schakel vormen in het Nationaal Natuur Netwerk en in het European Rewilding Network. Het ontwikkelperspectief kwam tot stand na vele gesprekken met stakeholders en deskundigen in en om De Maashorst en met inbreng van expertise van landschapsarchitecten en ecologen die voor deze speciaal opgave aan boord gehaald zijn bij de Stichting.

Mens en natuur verbinden Het ontwikkel- en beheerperspectief geeft een heldere visie om mens en natuur met elkaar te verbinden en zo het OERgebied van Brabant te blijven. OER natuur en natuurbeleving gaan in de visie van de stichting hand in hand. Er zijn visieschetsen gemaakt voor de versterking van de recreatieve poorten: Het Natuurcentrum De Maashorst op Slabroek, Een recreatief transferium aan de Palmstraat en de locatie van Brabants Landschap en Stichting Taurus te Keent. Voor de recreatieve routing is een helder uitgangspunt uitgewerkt om de dreven, als brede recreatieve corridors uit te rasteren. Een Wisentenbrug voor recreanten en een onderdoorgang Zevenhuizerweg bieden unieke (uitzicht)plekken om te vertoeven. Daarnaast is er een unieke 'Wijst' -wandeling over de Peelrandbreuk ontwikkeld samen met actieve boeren. In het beheerperspectief willen we steeds minder ingrijpen in dit unieke gebied. Door de begrazing en de watersystemen te blijven voeden houdt dit natuurgebied zichzelf in stand. Geïnteresseerd? Kijk dan hieronder verder.