ontwikkel- en beheerperspectief voor het oergebied in brabant

HEESCH- De activiteiten van Stichting Maashorst in Uitvoering eindigden na bijna 10 jaar op 1 januari jl. In de achterliggende jaren gaf de stichting, voor het gehele gebied, concreet handen en voeten aan de uitvoering van vele integrale inrichting- en beheeropgaven. De opgaven kwamen voort uit een programma Landschappen van Allure en later uit meerjarenplannen en jaarplannen. Vanuit haar sterke betrokkenheid bij en zorg over het gebied heeft Stichting Maashorst in Uitvoering een ontwikkel- en beheerperspectief aan het Natuurgebied nagelaten aan eenieder die zich betrokken voelt bij De Maashorst, het OERgebied in Brabant. Het biedt een doorkijk naar het jaar 2034.