samen hart voor de maashorst, het oergebied in brabant

MAASHORST- Op woensdagmiddag 16 februari vond in de voormalige raadszaal van het oude Raadhuis in Schaijk de officiële ondertekening plaats van de dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) tussen de gemeente Maashorst en de Maashorst partners, de gemeente Oss en de gemeente Bernheze. In de overeenkomsten zijn afspraken gemaakt over de nieuwe wijze van samenwerking in het natuurgebied De Maashorst. Uiteraard zijn ook Staatsbosbeheer en Waterschap Aa en Maas belangrijke partners in deze samenwerking. Daarom was ook de directeur van Staatbosbeheer, Johan van den Hout, aanwezig bij de ondertekening.

Voor de gemeente Maashorst tekende bij afwezigheid van de nieuwe wethouder Jeroen van den Heuvel, de voormalige portefeuillehouder en wethouder Franko van Lankvelt. Namens de gemeente Oss tekende wethouder Johan van der Schoot en namens Bernheze wethouder Rien Wijdeven.  Doordat de gemeente Maashorst per 1 januari 2022 de regie over de gezamenlijke uitvoeringsonderdelen heeft genomen in het natuurgebied is er nu sprake van een eenvoudige en voor iedereen begrijpelijke structuur.  Daarbinnen werken de drie gemeenten, Staatsbosbeheer en het waterschap samen vanuit hun eigen rol en bevoegdheden aan de ontwikkeling van De Maashorst.

Overgangsjaar
Wat dat betekent voor de gemeentelijke samenwerking, is vastgelegd in de afzonderlijke  dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) van gemeente Maashorst met Oss respectievelijk Bernheze. Deze DVO’s zijn voor een periode van 1 jaar. Betrokken partijen zien dit als een overgangsjaar waarin ze samen willen werken aan een definitief ontwikkel- en beheerperspectief voor de komende jaren. Daarin willen ze samen optrekken op de langere termijn. Inmiddels is binnen de ambtelijk organisatie van de gemeente Maashorst een projectleider benoemd voor het nieuwe cluster De Maashorst die binnenkort zal starten. Voor de communicatiefunctie is een vacature opgesteld en wordt begonnen met werving. Gelet op het positieve karakter van deze hernieuwde stap in de verdere samenwerking binnen De Maashorst, mocht wethouder Van Lankvelt een feesttaart aansnijden met een mooie beeltenis van een grote grazer en de tekst ‘samen hart voor De Maashorst, het OERgebied in Brabant’.