woelen in het zand op de maashorst

Veerle Basten, studente aan HAS hogeschool deed van september 2021 tot en met februari 2022 onderzoek naar de ontwikkeling en ecologische meerwaarde van stierenkuilen en zandbaden in het open landschap van De Maashorst. Deze hebben een ecologische meerwaarde, omdat er verschillende dieren en planten van profiteren wat de biodiversiteit verhoogd. Stierenkuilen en zandbaden ontwikkelen zich door het gedrag van de grote grazers in De Maashorst. Als de plekken in gebruik zijn, blijven ze open. Wanneer ze niet meer gebruikt worden, groeien ze langzaam dicht en verdwijnen weer in het landschap.

Stierenkuilen en zandbaden

In de Maashorst vind je grote grazers als de wisent, tauros en Exmoorpony. Deze maken stierenkuilen en zandbaden: open, zandige plekken in het landschap. Stierenkuilen worden gemaakt door stieren om elkaar te imponeren. Met zijn kop en poten schraapt hij in de grond en er ontstaat een asymmetrische kuil in een halve cirkel met een steile rand. Zandbaden worden gemaakt door plekken in het landschap (verder) open te schrapen. Dieren rollen in deze zandbaden om van huidparasieten af te komen of gaan er in liggen om te rusten.

Eén grote plek

In dit onderzoek zijn ongeveer de helft minder zandbaden gevonden dan in een eerder onderzoek in 2019. Aangezien de gemiddelde grootte wel is toegenomen, is het waarschijnlijk dat kleinere plekken in middels aaneengesloten zijn tot één grote plek. Verder zijn er gedurende zeven weken drie cameravallen geplaatst om de dieren vast te leggen die gebruik maken van zandbaden. Enkel de Exmoorpony, tauros en het konijn vertoonden gedrag dat gerelateerd is aan het zandbad. De Exmoorpony’s rolden of lagen in het zand. Dit kunnen ze doen om hun vacht te verzorgen of te rusten. De Taurossen stootten hun koppen tegen elkaar, wat kan duiden op imponeergedrag. Konijnen aten van de vegetatie bij de rand. Het kan dus zijn dat konijn bewust kiezen voor de pionierplanten die alleen groeien in het zandbad.