cuppen eieren

kippenboeren jos en francis cuppen

Ruim dertigduizend scharrelkippen houden? Voor Jos en Francis Cuppen is het inmiddels een eitje. Al meer dan vijfentwintig jaar runnen de twee een legpluimveebedrijf waar misschien wel het lekkerste eitje van De Maashorst wordt gelegd. Sommige klanten komen al drie generaties lang. Jos: ‘Een groter compliment kun je niet krijgen.’ 

Francis: ‘We hebben bewust gekozen voor scharrelkippen zonder buitenuitloop. Zo houden we de kans op ziekten klein en kunnen we – door de schone leefomgeving – een hoge eikwaliteit garanderen. We doen dan ook mee aan verschillende kwaliteitskeurmerken zoals VLOG, IKB en KAT.’ Jos: ‘Maar het belangrijkste keurmerk is dat van onze klanten.’ En dat zit wel snor. ‘We horen vaak dat onze eieren lekkerder zijn dan elders. Een groter compliment kun je volgens mij niet krijgen.’ 

vakmanschap is ook nadenken over de toekomst

Jos Cuppen over zijn VAK-man-schap

Dagtaak 

De dag begint doorgaans met een controlerondje door de stallen. Jos: ‘Tijdens deze ronde controleer ik op buitennesteieren, dode dieren en check ik of er genoeg gegeten en gedronken wordt. Ook let ik op het gedrag van de kippen, bijvoorbeeld of ze zich anders gedragen dan normaal. Na de eerste ronde worden de eieren van de grootste stal verzameld. Aan het eind van de voormiddag loop ik een tweede controleronde. In de namiddag verzamelen we de overige eieren en heb ik vaak tijd voor andere werkzaamheden; mest afdraaien, extra voer strooien en eventueel wat onderhoud of reparaties uitvoeren.’ Francis: ‘Ondertussen ben ik druk bezig met de eierverkoop. Zo sorteer ik alle eieren die binnenkomen op gewicht. Daarna vindt de kwaliteitscontrole plaats en worden de eieren verpakt en klaargemaakt voor de verkoop.’ 

het belangrijkste keurmerk is dat van onze klanten

Jos Cuppen over het belang van vak-MAN-schap

Duurzaam 

Om het bedrijf toekomstbestendig te maken, proberen Jos en Francis zo duurzaam mogelijk te ondernemen. Francis: ‘We hebben al jaren een eigen waterbron waarmee we het hele bedrijf van water kunnen voorzien. Sinds vorig jaar hebben we ook een eigen energievoorziening. Met 380 zonnepanelen wekken we 120 procent van de eigen behoefte op. En om het milieu zo min mogelijk te belasten en grondstoffen te hergebruiken, exporteren we alle mest naar Franse akkerbouwgebieden. Vakmanschap is namelijk ook nadenken over de toekomst.’