vogels zingen in de maashorst

Vanuit allerlei hoeken en spelonken hoor je vogels zingen. Het is echt lente in De Maashorst! Vogels zijn al volop bezig met het afbakenen van het territorium en het zoeken van een partner. Lees snel verder en ontdek welke vogels jij in De Maashorst kunt spotten.

Het is hem echt: De Specht

Als je door het bos fietst, hoor je roffelende spechten. Het kenmerkende "kru-kru-kru-kru…" schalt en echoot in het rond. De zwarte specht woont in de oude beuken langs onder meer het Slingerpad. Zie je een zwarte, golvende beweging in de lucht? Dan heb je waarschijnlijk een zwarte specht in het vizier.

Bewandel het Slingerpad

Veldleeuweriken, échte luchtacrobaten

Ook in de open delen van De Maashorst kun je volop vogels spotten. Wat dacht je van de veldleeuweriken in het begrazingsgebied? De mannetjes maken spectaculaire zangvluchten. Eerst klimmen ze tot een hoogte van wel honderd meter, waarna ze luid zingend omlaag vliegen om in de buurt bij het vrouwtje te landen. Het zijn ware lucht acrobaten.

Bezoek het begrazingsgebied

De knalgele geelgors

Zoals de naam al zegt, is het hoofdje van de mannelijke geelgors knalgeel. Je kunt de Geelgors tegenkomen in de buurt van Natuurcentrum De Maashorst en in het begrazingsgebied. Wist je dat zijn zang klinkt als strofe uit de 5e symfonie van Beethoven "dzi-dzi-dzi-dzi-dzèèèè"

Bezoek het natuurcentrum

Raven, de gieren van De Maashorst

 Het typische raven geluid is van heinde en verre te horen. Onze ‘gier’ van De Maashorst eet graag aas van kadavers. Soms smult hij ook van wat verdwaalde broodresten of hapjes die recreanten hebben laten vallen. Hij weet altijd wel een kostje bij elkaar te scharrelen. 

Luister naar de raaf

‘wiet-klik’, het is roodborsttapuit

De roodborsttapuit klinkt alsof 2 kiezels tegen elkaar tikken: “wiet-klik wiet-klik”. Je kunt deze vogel vaak zien posten op een struikje of dennetje op de heide. Het mannetje valt goed op met zijn zwarte kopje. Gedurende de lente en zomer kom je de vogel vrijwel altijd tegen bijv. op De Kanonsberg.

Bewandel de Kanonsberg

Tip van Marc: Ga vroeg op pad!

Wil je de allermooiste vogelgeluiden horen? Ga dan vroeg op pad of juist wanneer het avond wordt. In alle vroegte draagt het geluid heel ver en het is dan voor veel vogels nog te koud om insecten te zoeken; ze zijn dan extra actief.